29 januari - "I väntan på Mod" enmansmusikal med Niklas Löjdmark

5 februari - The Blossom Beach Band
12 februari - John-Henrys magiska kväll
26 februari - Prel. Sing-A-long filmkväll

12 mars - Stand up
19 mars - "Måla & Skåla" med Josefine Forsman
26 mars - Lisa & Elias

2 april - Bandet Ensamheten spelar
23 april - Stand up

14 maj - Seven times Swing
21 maj - Stand up

18 juni - Stand up


Detta är några av planerna på Jessies framöver. Mer info om varje happening kommer på Facebook och Instagram närmare det aktuella datumet. Med reservation för ändringar på kort varsel.
Kom bara om du är frisk och ta hänsyn till andra, så fixar vi detta också!

Kalender - med observation för ändringar på kort varsel